Najlepiej oceniony dydaktyk

dr hab. Paweł Laidler z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Pomocna dłoń

Pani Teresa Kapcia, Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytucja przyjazna studentom

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Formularz kontaktowy

Bądź w kontakcie z nami!