Głosowanie – 2018

Głosowanie w tegorocznej edycji Laudacji Studenckich rozpocznie się 15 maja (wtorek) o godzinie 8.00, a zakończy z upływem 20 maja (niedziela). Głosy oddawać można w dwóch kategoriach – Pomocna Dłoń (pracownicy administracyjni) oraz Przyjaciel Studenta (pracownicy dydaktyczni).

Głosowanie odbywa się za pomocą modułu „Wybory” w portalu USOSweb.

W celu oddania głosu należy:

– zalogować się do portalu USOSweb,
– kliknąć w zakładkę „Dla wszystkich”, a następnie po lewej stronie w moduł „Wybory”,
– przejść do wybranej kategorii („Laudacje Studenckie 2018 – Pomocna Dłoń” lub „Laudacje Studenckie 2018 – Przyjaciel Studenta”),
– przejść do głosowania,
– przy wybranym (jednym) kandydacie zaznaczyć opcję „ZA”,
– zatwierdzić głosowanie przyciskiem pod listą kandydatów.

Głosować mogą wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę otrzymają pracownicy z największą liczbą głosów w danej kategorii.

Formularz kontaktowy

Bądź w kontakcie z nami!